EKOPRIM istota stavby

STREDISKO ADRESA PREDAJŇA OBJEDNÁVKY A CENOVÉ PONUKY TELEFÓN MOBIL MAIL
STAVEBNINY Strojnícka 17, Prešov, 080 01 Agáta Girčáková Anna Harčárová Elena Demeková
Martin Stavač
051/7480 732 0917 976 154 0917 976 154 gircakova@ekoprim.sk harcarova@ekoprim.sk
        051/7480 731 051/7480 740 0917 976 129 0911 432 622 demekova@ekoprim.sk stavac@ekoprim.sk
HUTNÝ MATERIÁL Strojnícka 17, Prešov, 080 01 Anna Pribulová Anna Pribulová
Martin Stavač
051/7480 741 051/7480 740 0917 976 148 0911 432 622 pribulova@ekoprim.sk stavac@ekoprim.sk
             
VODA, PLYN, KÚRENIE, KANÁL, ŽELEZIARSTVO Strojnícka 17, Prešov, 080 01 Marek Roják   051/7480 746 0917 976 152 marek.rojak@ekoprim.sk
      Pavol Tomeš
Rudolf Roják
Martin Stavač
051/7480 748 051/7480 745 0917 976 120 0911 432 622 tomes@ekoprim.sk rojak@ekoprim.sk stavac@ekoprim.sk
STARÁ ĽUBOVŇA Levočská 11,
St. Ľubovňa
Tibor Raab
Marek Pekár
Tibor Raab
Marek Pekár
052/4286 097 0917 976 143 ekoprim.lubovna@ekoprim.sk
LIPANY Krivianska 7, Lipany Helena Berdisová Stanislav Kožár Helena Berdisová   0917 976 127 ekoprim.lipany@ekoprim.sk

EKOPRIM istota stavby zverejnené: 31.5.2017