STAVEBNINY

STREDISKO ADRESA PREDAJŇA OBJEDNÁVKY
A CENOVÉ PONUKY
TELEFÓN MOBIL MAIL
STAVEBNINY Strojnícka 17,
Prešov, 080 01
Agáta Girčáková
Anna Harčárová
  051/7480 732
0917 976 154
0917 976 154
gircakova@ekoprim.sk 
harcarova@ekoprim.sk
      Elena Demeková
Martin Stavač
051/7480 731
051/7480 740
0917 976 129
0911 432 622
demekova@ekoprim.sk 
stavac@ekoprim.sk

STAVEBNINY zverejnené: 31.5.2017